โค
วัว หรือ โค อยู่ในพวกสัตว์บกประเภทเป็นสัตว์เลี้ยง ตัวขนาดเท่าควาย แต่เขาสั้น คนเลี้ยงวัวเพื่อกินเนื้อ และ นม บางทีก็ใช้เทียมเกวียน

Blog Archive