ค.ศ. 931
พุทธศักราช 1474 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 931 - มีนาคม ค.ศ. 932
มหาศักราช 853 วันเกิด

Blog Archive