เทียน
เทียน สามารถหมายถึง


เทียนไข อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
เทียนจำนำพรรษา เทียนไขขนาดใหญ่ทางพระพุทธศาสนา
เทียนน้ำ วงศ์พรรณไม้ชนิดหนึ่ง
เทียนทอง พืชชนิดหนึ่ง
เทียนซาน ภูเขา

Blog Archive